စိတ္ေအးတဲ့နည္းလမ္းေကာင္း

ကာမဂုဏ္နဲ႔ စပ္ျပီး ႏွလုံးမသာတာ၊ ၀မ္းနည္းတာကုိ သာမိသ ဒုကၡ လုိ႔ေခၚတယ္။ ေလာကေရးရာႏွလုံးမသာမွဳ လုိ႔လဲ ေခၚႏုိင္တယ္။ ဒီႏွလုံးမသာမွဳက အင္မတန္ အရာက်ယ္တယ္။ လူတုိင္းလူတုိင္း အနည္းနဲ႔ အမ်ား ျဖစ္ဖူးၾကတာခ်ည္းပဲ။

သားသမီး စသည္ ပ်က္စီးလုိ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စီးပြားဥစၥာ ပ်က္စီးလုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ငန္း အၾကံအစည္ မေအာင္ျမင္ လုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဘးဆုိးရန္ဆုိးနဲ႔ ေတြ႔ရလုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလုိအဆင္မေျပတဲ့ အခါမ်ားမွာ "ငါ့ႏွယ္ ကံဆုိးလုိက္ေလေနာ္၊ သူမ်ားလဲ ဘာမွ ေနရာမက် ပါပဲလား" စသည္ျဖင့္ ၀မ္းနည္းစရာေတြ ေလွ်ာက္ေတြးျပီး ႏွလုံးမသာယာမွဳ၊ ၀မ္းနည္းမွဳ၊ စုိးရိမ္မွဳေတြ ျဖစ္တတ္ၾကတယ္။

ဒါေတြက အဆုိးဆုံးတရားေတြပဲ။ ကမၻာသူ ကမၻာသားေတြကုိ လုိက္ျပီး ေမႊေနတာဟာ ဒီႏွလုံးမသာမွဳ ၀မ္းနည္းမွဳ စုိးရိမ္မွဳေတြပဲ။ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာေတြ အေျခြအရံေတြနဲ႔ ဘယ္လုိပဲ ျပည့္စုံေနေပမဲ့လုိ႔ အေၾကာင္းတခုခုနဲ႔ အဆင္မေျပတာ ကုိေတြ႔ရရင္ ဒီ ႏွလုံးမသာယာမွဳ၊ စုိးရိမ္မွဳေတြက ျဖစ္လာတတ္တယ္။ သူျဖစ္လာတယ္ဆုိရင္ ေနလုိ႔ ထုိင္လုိ႔ သာသာယာယာ မရွိေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏွလုံးမသာယာမွဳ စုိးရိမ္မွဳေတြကုိ ပယ္ျပီး စိတ္ကုိ ေအးေအးကေလး ထားႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေကာင္းကုိ လူတုိင္း အသင့္ေဆာင္ထားစရာ ေကာင္းတယ္။ အဲဒီ နည္းလမ္းေကာင္းကလည္း တကယ္ရွာေတာ့ ရွားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားက အဲဒီအေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းကုိ ေပးထားခဲ့တယ္။ ဘာလဲဆုိရင္ ေဟာဒီ ရွုမွတ္ရတဲ့ သတိပ႒ာန္ နည္းပါပဲ။
မလြဲႏုိင္ေသာလမ္း


ဒါေၾကာင့္ ႏွလုံးမသာယာမွဳ စုိးရိမ္မွဳ ၀မ္းနည္းမွဳမ်ား မေတာ္တဆ ျဖစ္ေပၚလာရင္ လက္ခံမထားနဲ႔။ ခ်က္ခ်င္း ရွုမွတ္ျပီးေတာ့ ပယ္ၾကရမယ္။ "ႏွလုံးမသာဘူး ႏွလုံးမသာဘူး" စသည္ျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ စူးစုိက္ျပီးေတာ့ မေပ်ာက္မခ်င္း သူ႔ကုိသာ ရွုမွတ္ေနရမယ္။ ဒီလုိရွုမွတ္ေနရင္ ေပ်ာက္သြားတာကုိ ေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ ၀ိပႆနာ အေျခခံရွိေနတဲ့ သူမွာဆုိရင္ေတာ့ ေလးငါးခ်က္ေလာက္ မွတ္လုိက္ရုံနဲ႔ေတာင္ ႏွလုံးမသာယာမွဳ လုံး၀ေပ်ာက္ျပီး ပကတိၾကည္လင္တဲ့စိတ္မ်ိဳး ျပန္ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

အဲဒီလုိအခါမွာ ႏွလုံးမသာယာစရာကုိ ျပန္ျပီးစဥ္းစားၾကည့္ေတာင္ ဘာမွ မျဖစ္ေတာ့ဘဲ စိတ္ဟာ ၾကည္လင္ေအးခ်မ္းျမဲသာ ရွိျပီး ေနႏုိင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားက "အယံ -အမွတ္ရမွဳ ဤသတိပ႒ာန္ လမ္းသည္ ၊ေသာကပရိေဒ၀ါနံ သမတိကၠမာယ- စုိးရိမ္ပူေဆြးရမွဳ ငုိေၾကြးရမွဳတုိ႔ကုိ လြန္ေျမာက္သြားဖုိ႔ရာ၊ ဧကာယေနာ မေဂၢါ -တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာလမ္း မလြဲႏုိင္ေသလမ္းေပတည္း " လုိ႔ ေဟာထားခဲ့ပါတယ္။


မဟာစည္ဆရာေတာ္( ေ၀ဒနာႏုပႆနာ တရားေတာ္ ဒုတိယပုိင္း စာ၁၂)