၂၃။ ။ ေမး။ ။အတိတ္တရား အနာဂတ္တရားေတြကုိ ရႈမွတ္လုိ႔ အမွန္အတုိင္းသိႏုိင္ပါသလား။

ေျဖ။ ။ ၀ိပႆနာရႈမွတ္ရာမွာ သာ၀ကမ်ားအတြက္ဆုိရင္ မိမိသႏၲာန္က တရားသာလုိရင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အျခားတရားေတြကေတာ့ အႏုမာနအားျဖင့္ ႏႈိင္းဆျပီး ဆင္ျခင္ဆုံးျဖတ္ရုံမွ်သာ လုိေၾကာင္းမ်ားကုိ ဥပရိပဏၰာသ ပါဠိ အႏုပဒ သုတ္၏ အဖြင့္ အ႒ကထာ ဋီကာမ်ားမွာ အတိအက် ျပဆုိထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္က ရုပ္နာမ္တရားေတြကုိသာ ကုိယ္ပုိင္ဥာဏ္ျဖင့္ အမွန္အတုိင္း သိေအာင္ ရႈဖုိ႔ လုိပါတယ္။

မိမိသႏၲာန္က တရားေတြထဲမွာလည္း အနာဂတ္တရားေတြဆုိတာ ယခုမျဖစ္ေသး မရွိေသးတဲ့ အတြက္ သူတုိ႔ကုိ မွန္းဆျပီး ရႈလုိ႔ အမွန္အတုိင္း မသိႏုိင္ဘူး။ အတိတ္တရားေတြထဲမွာလည္း ေရွးဘ၀မ်ားက တရားေတြကုိေတာ့ မွန္းဆျပီး ရႈလုိ႔ အမွန္အတုိင္း မသိႏုိင္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါတယ္။ ယခုဘ၀အတြင္းမွာေတာင္မွ လြန္ခဲ့ျပီးႏွစ္ပုိင္း လပုိင္းရက္ပုိင္းမ်ားက တရားေတြကိ အမွန္အတုိင္း သိဖုိ႔ မလြယ္ပါဘူး။ နာရီပုိင္းအတြင္းေလာက္က တရားေတြကုိေတာင္မွ ပရမတ္ သေဘာတရားအေနျဖင့္ အမွန္အတုိင္း သိေအာင္ရႈဖုိ႔ ခက္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ပကတိလူေတြမွာ ျမင္ျပီး၊ ၾကားျပီး၊ ေတြ႔သိျပီး တာနဲ႔ တစ္ျပိဳင္နက္ ငါပဲ သူပဲ မိန္းမပဲ ေယာက်ာ္းပဲ အစရွိတဲ့ ပညတ္အေနအားျဖင့္ စြဲလန္းျပီး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ ဘေဒၵကရတၱသုတ္မွာ (ပစၥဳပၸႏၷဥၥ ယံဓမၼံ တတၳ တတၳ ၀ိပႆတိ) ျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္တရားကုိ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ခုိက္၌ ၀ိပႆနာရႈသည္လုိ႔ ျပဆုိထားတဲ့အတုိင္း ျမင္ဆဲ ၾကားဆဲ စေသာ ပစၥဳပၸန္တရားကို စျပီး ရႈရပါတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ သတိပ႒ာန္ ပါဠိေတာ္မွာလည္း (ဂစၧေႏၲာ ၀ါ ဂစၧာမီတိ ပဇာနာတိ) စသည္ျဖင့္ သြားဆဲ ရပ္ဆဲ ထုိင္ဆဲ ေလ်ာင္းဆဲ စေသာ ပစၥဳပၸန္တရားကုိ ရႈသိရန္ ျပဆုိထားတဲ့ အတုိင္း ျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္တရားကို စျပီး ရႈရပါတယ္။

ယခုလုိ နက္နက္နဲနဲထုတ္ေဖာ္ျပရတာကေတာ့ ဒီအနတၱလကၡဏသုတ္ပါဠိမွာ အတိတ္ကစျပီး ေဟာထားတဲ့ အတြက္ အတိတ္တရားေတြက စျပီးေတာ့ ေတြးေတာဆင္ျခင္ျပီး ရႈရမွာေလလားလုိ႔ သံသယ မျဖစ္ရေအာင္လုိ႔ပါပဲ။ (အနတၱလကၡဏသုတ္တရားေတာ္)


၂၄။ ေမး။ ။ ရုပ္ အနိစၥ၊ ရုပ္ အနိစၥ လုိ႔ဆုိျပီး ရႈမွတ္ေနရင္ ဘာနဲ႔ တူေနပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ရုပ္ အနိစၥ ရုပ္အနိစၥလုိ႔ဆုိျပီး ရႈေနတယ္ ဆုိပါေတာ့။ သူ႔ဟာ ေ၀ါဟာရကေတာ့ အမွန္သားပဲ။ ရုပ္ဆုိတာလည္း ရူပံ ဆုိတဲ့ ပါဠိနဲ႔ ညီတယ္။ အနိစၥဆုိတာကလည္း အနိစၥံဆုိတဲ့ ပါဠိနဲ႔ ညီတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူဟာ ေ၀ါဟာရကေတာ့ အမွန္သားပဲ။ ဒါေပမဲ့လုိ႔ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေမးၾကည့္ပါ။ ရုပ္အနိစၥလုိ႔ ဆုိတာက ဘယ္ဟာကုိ အာရုံျပဳျပီးေတာ့ ႏွလုံးသြင္းေနတာလဲ။ ဘယ္ရုပ္မျမဲတာကုိ သိေနတာလဲ လုိ႔ ေမးၾကည့္ပါ။

ဘယ္ရုပ္မွ် မဟုတ္ပါဘူး။ ရုပ္အနိစၥ ဆုိတဲ့ နာမည္ေလာက္ပဲ သိတယ္။ အဲဒီရုပ္ဟာ လြန္ခဲ့ျပီးေသာ ကာလက ေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ အတိတ္ရုပ္လား၊ ေနာက္မွ ျဖစ္မယ့္ အနာဂတ္ရုပ္လား ေလာေလာဆယ္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပစၥဳပၸန္ရုပ္လားလုိ႔ ေမးၾကည့္ပါ။ ဘာမွမဟုတ္ဘူး။ ကုိယ့္သႏၲန္က ရုပ္လား၊ သူမ်ားသႏၲန္က ရုပ္လားလုိ႔ ေမးၾကည့္ပါ။ ဘယ္က ရုပ္မွ မဟုတ္ဘူး။ ကုိယ့္သႏၲန္က ရုပ္ပါ လုိ႔ ဆုိရင္ ေခါင္းထဲကရုပ္လား၊ ကုိယ္ထဲက ရုပ္လား၊ လက္ထဲက ရုပ္လား၊ အေရခြံရဲ႔ အေပၚယုံက ရုပ္လား၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ အတြင္းက အသားထဲ၊ အူထဲ၊ အသည္းထဲက ရုပ္လား၊ ဘယ္က ရုပ္လဲ ေမးၾကည့္ပါ။ ဘယ္က ရုပ္မွမဟုတ္ဘူး။

ရုပ္ဆုိတဲ့ အမည္နဲ႔ အနိစၥဆုိတဲ့ အမည္ကုိ သူစဥ္းစားေနတာပဲ။ ဒါေတြကုိ စိတ္ထဲကေနျပီး ေခါက္တုံ႔ေခါက္ျပန္ ႏွလုံးသြင္းေနတာပါပဲ။ စာျပန္ေနတာနဲ႔ တူပါတယ္။ ဒါေလာက္ပါပဲ။ (၀မၼိကသုတ္တရားေတာ္)

စာေရးသူ-အရွင္သာမေဏေက်ာ္