၀ိပႆနာ ရွုေနေသာ အုိ သူေတာ္ေကာင္း-သင္မေမ့နဲ႔၊ မပ်င္းနဲ႔။ ေမ့ေလ်ာ့ ပ်င္းရိေနလွ်င္ သင္သည္ သံသရာမွ ထြက္ေျမာက္ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္။ မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္လွ်င္ တရံတခါ၌ ငရဲသုိ႔ က်ေရာက္လိမ့္ဦးမည္။ ေရွးကလဲ ခံစားခဲ့ရလွေလျပီ။

"ငရဲဒုကၡ ႏွင့္ၾကဳံေတြ႔ေနစဥ္မွာ မ်က္ရည္ၾကီးငယ္ က်၍ ဘယ္လုိပင္ ငုိေၾကြး ေတာင့္တေနေသာ္လည္း သင္သည္ ဤ ၀ိပႆနာ အလုပ္ကုိ အားထုတ္ခြင့္ ရမည္မဟုတ္ေပ။ ယခုလုိ အခါသည္သာလွ်င္ အားထုတ္ခြင့္ရေသာအခါ ေပတည္း။ သုိ႔ျဖစ္၍ သင္မပ်င္းပါနဲ႔။ မေမ့ပါနဲ႔။ ၀ိပႆနာ အလုပ္ကုိ ထက္သန္စြာ အားထုတ္ပါေလာ့"

ဤသုိ႔ေသာ အဓိပၸါယ္ကုိပင္ ရည္၍ ေပးေတာ္မူခဲ့ေသာ ေအာက္ပါ ဘုရား အဆုံးအမေတာ္ ကုိ ရုိေသစြာ လုိက္နာပါေလာ့။

စ်ာယ(တု၀ံ) ဘိကၡဳ မာ ပမာေဒါ၊
မာ ေတ ကမာဂုေစ ရေမႆု စိတၱံ၊
မာ ေလဟဂုဠံ ဂိလီပမေတၱာ၊
မာကႏၵိ ဒုခ မိဒႏၲိ ဒယွမာေနာ။
(ဓမၼပဒ ၃၇၁- ဂါထာ)
ဘာသာျပန္

ရဟန္း။ -သင္သည္။ မနားမဆုတ္ အားထုတ္ညီညာ ရွုမွတ္ပါေလာ့။ ေမ့၍ မေနေလလင့္။ သင္၏စိတ္ကုိ ငါးပါးအာရုံ ကာမဂုဏ္ ထဲ၌၊ ေမြ႔ေလ်ာ္ ႏွစ္ျခိဳက္ ေပ်ာ္ပုိက္၍ မေနေစလင့္။ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေပါ့ေတာ့ေတာ့ ေနမိေသာေၾကာင့္ တရံတခါ ငရဲရြာသုိ႔ ေရာက္လတ္၍ မီးလွ်ံ တဟုန္းဟုန္းႏွင့္ သံတုံးသံခဲကုိ အလုိမက်ဘဲ မမ်ိဳရပါေစလင့္။ ငရဲမီး တေျပာင္ေျပာင္ အပူေလာင္ခံရသည္ ျဖစ္၍ ဒီဟာက ဆင္းရဲလွပါတကား ဟူ၍ ဟစ္ေအာ္ ေယာင္ယမ္းလ်က္ မျမည္တမ္း မငုိေၾကြးရပါေစလင့္။

တိရစၦာန္ဘုံ တြင္ ပုိက္ကြန္ ျမွဳံး စသည္ျဖင့္ မိေနစဥ္ကာလ၌လည္း အားထုတ္ခြင့္ မရႏုိင္။ အဖ်ား၌ သံခၽြန္တပ္ေသာ ႏွင္တံ၊ ရုိးရုိးႏွင္တံတုိ႔ျဖင့္ ထုိးဆြ ရုိက္ႏွက္ခံရလ်က္ ရထား၀န္ လွည္း၀န္တုိ႔ကုိ ရုန္းေဆာင္ေနရေသာ ျမင္းႏြားကၽြဲ ျဖစ္စဥ္၌လည္း အားထုတ္ခြင့္ မရႏုိင္။

ျပိတၱာဘုံ တြင္ အႏွစ္သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကာလပတ္လုံး ဆာေလာင္ငတ္မြတ္ေနစဥ္၌လည္း အားထုတ္ခြင့္ မရႏုိင္။ ကာလကဥၵိက အသုရကာယ္ ဘုံတြင္ အရုိးအေရမွ်ျဖင့္ အေတာင္ ခုနစ္ဆယ္ ရွစ္ဆယ္ ပမာဏ ခႏၶာကုိယ္ရွိလ်က္ မစားရ မေသာက္ရလဲ ေလေနပူ စသည္တုိ႔ျဖင့္ ပင္ပန္းဆင္းရဲေနစဥ္၌လည္း အားထုတ္ခြင့္ မရႏုိင္။ ထုိတိရစၧာန္ ျပိတၱာ အသူရကာယ္တုိ႔သည္ အားထုတ္ေသာ္လည္း ၀ိပႆနာ ဥာဏ္၊ မဂ္ဖုိလ္ဥာဏ္ တုိ႔ကုိ မရႏုိင္ကုန္။

အုိ သူေတာ္ေကာင္း- လူျဖစ္ေနစဥ္ ယခုအခါသည္သာလွ်င္ ၀ိပႆနာ အလုပ္ကုိ အားထုတ္ႏုိင္သည့္ အခါေပတည္း။ သုိ႔ျဖစ္၍ သင္မပ်င္းနဲ႔၊ မေမ့နဲ႔၊ အားထုတ္ပါေလာ့။

ဤသည္ကား အပါယ္ေဘးကုိ ဆင္ျခင္၍ စိတ္ကုိ အားေပးပုံတည္း။


မဟာစည္ဆရာေတာ္(၀ိပႆနာရွဳနည္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္-စာ၈)