ကာယဘာ၀နာ စိတၱဘာ၀နာ ပညာဘာ၀နာေတြ မပြားမ်ားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြထဲမွာ မေထရ္ၾကီးေတြ ေရွ႔ေဆာင္ေခါင္းေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးေတြေပါ့ေလ ပါလာတယ္။ ( ဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးေတြ၊ ဆရာသမားၾကီးေတြ၊ အသက္အရြယ္ၾကီးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ေက်ာင္းထုိင္ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ပါမွာေပါ့ေလ၊ အကုန္လုံး ပါသြားမွာေပါ့) အဲဒီမေထရ္ၾကီးေတြက ဘာ၀ိတ-ပစၥည္းမ်ားေအာင္ အားထုတ္တယ္။ လာဘ္လာဘမ်ားေအာင္၊ ဘုန္းၾကီးေအာင္ အားထုတ္ၾကတယ္။ ဒါပဲ ၾကိဳးစားၾကလိမ့္မယ္တဲ့။ ေလ်ာ့ရဲေသာ အက်င့္ရွိကုန္သည္။ သီလသမာဓိ အက်င့္ဘက္က် ေလ်ာ့တယ္တဲ့။ ဒီက်ေတာ့ကုိ ခပ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့ပဲတဲ့။ တင္းတင္းရင္းရင္း မက်င့္ၾကဘူး။

ေအာက္တန္းကုိ က်ဆင္းဖုိ႔ရာ အေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ နီ၀ရဏလုပ္ငန္းေတြက်ေတာ့ နီ၀ရဏတရားေတြ၊ နီ၀ရဏတရားေတြနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ကိစၥေတြက်ေတာ့ သူတုိ႔ကေရွ႔သြားေတြပဲတဲ့။ ကာမစၧႏၵနီ၀ရဏ-ကာမအာရုံေတြနဲ႔ စပ္ျပီးသကာလ ၊ႏွစ္သက္တပ္မက္မႈ သာယာမႈလုပ္ငန္းေတြက်ေတာ့ သူတုိ႔ကေရွ႔ေဆာင္ပဲတဲ့။ သူတုိ႔က ေရွ႔ကေနျပီးေတာ့ လမ္းညႊန္ေတြျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ကတပည့္ေတြက သူတုိ႔ေနာက္လုိက္တာေပါ့။ ေရွ႔ကဆရာက ဒီလုိလုပ္ေနေတာ့ တပည့္ေတြက ဒီလုိလုိက္ကုန္တာေပါ့။ ကာမအာရုံေတြကုိ ႏွစ္ႏွစ္သက္သက္ ရွာမွီးတယ္။ ရလာတဲ့ ကာမအာရုံေတြကုိ ျမိန္ျမိန္ယွက္ယွက္နဲ႔ သုံးေဆာင္တယ္။ ဆြမ္းဆုိပါေတာ့ ဆြမ္းေကာင္းဟင္းေကာင္းေတြကုိ ရွာမွီးမယ္။ ရလာတဲ့အခါက်ေတာ့ ျမိန္ျမိန္ယွက္ယွက္နဲ႔ စားမယ္။ တစ္ခ်ိဳ႔က ျမိန္စာသိပ္လုပ္စားတာ။ စားေရးေသာက္ေရးေတြ သိပ္ျပီးေတာ့ ဂရုစုိက္တယ္။

ရွာေဖြျပီးေတာ့ သကာလ ခ်က္ျပဳတ္ျပီးေတာ့ ကုိယ္တုိင္ညႊန္ၾကားျပီးေတာ့ ခ်က္ျပဳတ္ျပီးေတာ့စား၊ သူမ်ားေတြကုိလည္းပဲ ခ်က္ဖုိ႔ျပဳတ္ဖုိ႔ေျပာ၊ စားေရးေသာက္ေရးနဲ႔ဆက္စပ္ျပီးေတာ့ သိပ္ခ်ီးမြမ္းတာ။ ဘယ္ဟာေကာင္းတယ္၊ ဘယ္ဟာလုပ္၊ သက္ဆုိင္တဲ့ ဒကာဒကာမေတြကိုလည္း ဘယ္ဟာေကာင္းတယ္ ဘယ္ဟာခ်က္လုိက္စမ္းပါဦး၊ ဘာလုပ္လုိက္စမ္းပါဦး၊ ဒီလုိဟာေတြက ရွိတာေပါ့။ အဲဒါေတြက အပုဂၤမိပုဗၺဂၤမာပဲ။ ဆြမ္းနဲ႔ဆက္စပ္ျပီးေတာ့လည္း ရွိတယ္။ သကၤန္းနဲ႔ စပ္ျပီးေတာ့လည္း ရွိတယ္။ ေနရာထုိင္ခင္းနဲ႔ စပ္ျပီးေတာ့လည္း ရွိတယ္။ တပည့္ပရိသတ္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ျပီးေတာ့လည္း ရွိတယ္။ ဒီ့ျပင္ဟာေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ေျပာမေကာင္း ဆုိမေကာင္းတာေတြလည္း ရွိတယ္။ ကာမဂုဏ္နဲ႔စပ္ျပီးေတာ့ ကာမစၧႏၵနီ၀ရဏလုိ႔ ေခၚတဲ့ ကာမရာဂ ပြားေစတတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ သူတုိ႔က ေရွ႔ေဆာင္လမ္းျပေတြတဲ့။

ဆရာေတြက ဒီလုိလုပ္ေတာ့ တပည့္ေတြကလည္း လုပ္။ ပြဲေတြဘာေတြလည္း အျပဳခံတာပဲတဲ့။ ပြဲလမ္းသဘင္ေတြလည္း လုပ္။ ဒီဥစၥာေတြလည္း အတူတူပဲ။ ဒါက အၾကီးအက်ယ္ဘက္ ေရာက္လာတာေပါ့။ အဲဒါေတြ အားေပးတယ္တဲ့။ ေရွ႔ေဆာင္လမ္းျပေတြ ျဖစ္ေနတယ္။

ဗ်ာပါဒ-ေဒါသေတြျဖစ္တဲ့ ေနရာမွာလည္းပဲ အဲဒီလိုပဲ ေလာဘ ေဒါသျဖစ္စရာအေၾကာင္းေတြ ရွိေတာ့ ရာဂ ေဒါသ ျဖစ္ရင္လည္းပဲ ဆရာသမားကပဲ ေရွ႔ေဆာင္ျဖစ္ျပီးသကာလ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ျပီး၊ အားေပးျပီးေတာ့ ဒီလုိဟာေတြ ျဖစ္တာပဲ။ ေဒါသျဖစ္ေအာင္။

ထိနမိဒၶတဲ့- ထုိင္းမႈိင္းပ်င္းရိမႈ။ ေတာေက်ာင္း ေတာင္ေက်ာင္းေတြကို မေနခ်င္ဘူး ပ်င္းတယ္ဆုိတာ ထိနမိဒၶ ေခၚတယ္။ ျပီးေတာ့ ကမၼ႒ာန္းဘာ၀နာေတြ ပြားမ်ားအားထုတ္ရတာ ပ်င္းတယ္ဆုိရင္ ဒါ ထိနမိဒၶ ေခၚတယ္။ ပရိယတ္ လုပ္ငန္းေတြကုိ အားမထုတ္ခ်င္ဘူး ပ်င္းတယ္ဆုိရင္ ဒါ ထိနမိဒၶ ေခၚတယ္။ ပဋိပတ္လုပ္ငန္းေတြကုိ အားမထုတ္ခ်င္ဘူး ပ်င္းတယ္ဆုိရင္ ထိနမိဒၶေခၚတယ္။ အဲဒါေတြကုိ သူတုိ႔က မေထရ္ၾကီးေတြက ေရွ႔ကေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရင္ သူတုိ႔ကုိက ဒီလုိလုပ္ေနတာကုိး။ သူတုိ႔တပည့္ေတြက ေနာက္ကလုိက္လာမွာေပါ့။ အဲေတာ့ ဗ်ာပါဒ၊ ထိနမိဒၶ။

ေနာက္ ဥဒၶစၥ-ပ်႔ံလြင့္တာ။ သမာဓိရေအာင္ အားမထုတ္ဘူး။ စိတ္ေတြသြားခ်င္တုိင္းသြား လႊတ္ခ်င္တုိင္းလႊတ္ထားတယ္။ ကုကၠဳစ-ပူပန္တယ္။ ဒါကေတာ့ ပူပန္စရာရွိမွပဲ ျဖစ္မွာပဲ။

၀ီစိကိစၧာတဲ့-အေရးၾကီးတယ္။ ၀ီစိကိစၧာ ယုံမွားျခင္းေတြ။ ဆရာက ကုိက တရားေတြပြားမ်ား အားမထုတ္ထားေတာ့ ၀ီစိကိစၧာက မကင္းဘူး။ ဘုရားအေပၚမွာလည္း ၀ီစိကိစၧာက မကင္းဘူး။ တရားအေပၚမွာလည္း မကင္းဘူး။ သံဃာအေပၚမွာလည္း မကင္းဘူး။ ဟုိဟာ ၀ီစိကိစၧာျဖစ္ ဒီဟာ ၀ီစိကိစၧာျဖစ္။ သူ၀ီစိကိစၧာ ျဖစ္ရုံတင္မဟုတ္ဘူး။ ေတာ္ၾကာ သူမယုံတဲ့ ဥစၥာေတြကုိ တပည့္ေတြဘာေတြ ေလွ်ာက္ေျပာေတာ့ တပည့္ေတြလည္း ၀ီစိကိစၧာေတြေလွ်ာက္ျဖစ္ကုန္တာ။ အဲလုိဟာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒါ၀ီစိကိစၧာ။

အဲဒီနီ၀ရဏလုပ္ငန္းေတြမွာ သူတုိ႔ကေရွ႔သြားေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္လိမ့္မယ္တဲ့။ မေထရ္ၾကီးေတြဟာ ။ သူတုိ႔ကပဲ လမ္းျပ။ တပည့္ေတြက ေနာက္က လုိက္ေတာ့မွာေပါ့။

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ ကိေလသာကင္းေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ သမထ၊၀ိပႆနာ လုပ္ငန္းေတြက်ေတာ့ ဒါက်ေတာ့သူ ၀န္ခ်ထားျပီတဲ့။ ဒီအလုပ္ကုိ မလုပ္ဘူးဆုိတဲ့ဟာ။ လုပ္ဖုိ႔ဟာလည္း စိတ္မကူးဘူးတဲ့။ အစကတည္းက မလုပ္ဘဲေနတာေတြ မလုပ္ဖုိ႔ စိတ္ကူးထားတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႔လည္း အသင့္အတင့္လုပ္ျပီးေတာ့ ေတာ္ပါျပီ မျဖစ္ပါဘူးဆုိျပီးေတာ့ အရႈံးေပးျပီး ၀န္ခ်ထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ အဆုိးဆုံးကေတာ့ အစကတည္းက ဘာမွအားထုတ္မထားဘဲ အားထုတ္ေကာင္းရေကာင္းမွန္း မသိဘဲနဲ႔ လုံးလုံး ၀န္ခ်ထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြက သာျပီးေတာ့ဆုိးတယ္။ ဒီလုပ္ငန္း မလုပ္ဘူးလုိ႔ ဆုိတာပါပဲ။

အခုနက မေထရ္ၾကီးလုပ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက နီ၀ရဏျဖစ္စရာ လုပ္ငန္းေတြမွာ ေရွ႔ေဆာင္လမ္းျပျဖစ္ျပီးေတာ့ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္က နီ၀ရဏေတြပြားမ်ားေနတယ္။ နီ၀ရဏ ကင္းေစတတတ္တဲ့ သမထ၀ိပႆနာ လုပ္ငန္းေတြက်ေတာ့ သူတုိ႔ဟာ လက္ေလွ်ာ့ျပီးေတာ့ ၀န္ခ်ျပီးေတာ့ ထားတယ္တဲ့။ အားမထုတ္ၾကဘူးတဲ့။

မေရာက္ေသးတဲ့ တရားကုိ ေရာက္ရေအာင္ အားမထုတ္ၾကဘူးတဲ့။ ကုိယ္မေရာက္ေသးတဲ့ မျဖစ္ေသးတဲ့ သမာဓိျဖစ္ေအာင္၊ မျဖစ္ေသးတဲ့ ၀ိပႆနာဥာဏ္ေတြရေအာင္ မဂ္ဥာဏ္ ဖုိလ္ဥာဏ္ေတြ ရေအာင္ အားမထုတ္ဘူးတဲ့။ မရေသးတဲ့ တရားရေအာင္လည္း အားမထုတ္ဘူးတဲ့။ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးတဲ့တရား ကုိယ္တုိင္မသိေသးတဲ့ တရားေတြ ကုိယ္တုိင္ သိေအာင္လည္း အားမထုတ္ရေသးဘူးတဲ့။ ဒါေတြဟာ အတူတူပါပဲ။ မေရာက္ေသးတဲ့တရားဆုိတာ၊ မရေသးတဲ့တရား မရေသးတဲ့တရားဆုိတာ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးတဲ့တရား။ ဒါအတူတူပါပဲ၊ ပရိယာယ္နဲ႔သုံးတာေတြပဲ။

မေရာက္ေသးတဲ့တရားေတြ၊မ်က္ေမွာက္ မျပဳရေသးတဲ့တရားေတြ ေရာက္ေအာင္ ရေအာင္ ကိုယ္တုိင္ေတြ႔ရေအာင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳရေအာင္ ဆုိျပီးေတာ့ ၾကိဳးၾကိဳးစားစား အားမထုတ္ေတာ့ဘူး။ အားမထုတ္ဘဲနဲ႔ ေနၾကလိမ့္မယ္တဲ့။ အင္း ဒါအေရးၾကီးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေနာင္လာေနာက္သားေတြက သူတုိ႔တပည့္ေတြကုိး။ ရဟန္းတပည့္ေတြ၊ လူတပည့္ေတြေရာ အကုန္လုံးျဖစ္မွာေပါ့။ အေရးၾကီးတာကေတာ့ ရဟန္းတပည့္ကပုိအေရးၾကီးတယ္။ တပည့္အဆက္ဆက္ေတြက မိမိတုိ႔ဆရာသမား ျဖစ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ၾကီး မေထရ္ၾကီးေတြကုိ ၾကည့္ျပီးေတာ့ အတုလုိက္သြားလိမ့္မယ္။

ဆရာလုပ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္က ကာယိေျႏၵလည္းအခ်ိဳးက်ေအာင္ မျပဳျပင္၊ သီလလည္းပဲ ျပည့္ျပည့္စုံစုံျဖစ္ေအာင္ မေစာင့္ေရွာက္၊ သမာဓိပညာေတြလည္း မပြားမ်ား မရေသးတဲ့ တရားရေအာင္ေတာ့ အားမထုတ္ ဒီလုိေနလုိ႔ရွိရင္ တပည့္ေတြကလည္းပဲ ဒီလုိပဲ ေနသြားမွာပဲ။ လာဘ္လာဘပြားမ်ားေအာင္ ဘုန္းၾကီးေအာင္ ဒီလုိပဲသူအားထုတ္ျပီးေတာ့ ေနမယ္။ တပည့္ေတြကလည္း ဒီလုိပဲ အားထုတ္မွာပဲ။ သူၾကီးလုိ႔ရွိရင္ ဒီလုိလုပ္ရမွာပဲလုိ႔ ဒီလုိေအာက္ေမ့မယ္။

ငယ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြက ၾကီးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ ၾကည့္ျပီး ဒီလုိပဲ လုပ္ရတယ္ ေအာက္ေမ့တာပဲ။ ၾကီးလာလုိ႔ရွိရင္ ဒီလုိလုပ္ဖုိ႔ရာပဲ ၾကည့္တယ္။ သားသမီးေတြက မိဘေတြကုိ ၾကည့္တယ္။ မိဘေတြ ဘာလုပ္တယ္ ၾကည့္ျပီးေတာ့ ၾကီးလာလုိ႔ရွိရင္ သူတုိ႔လည္း ဒီလုိလုပ္ရမွာပဲ ေအာက္ေမ့တယ္။ အခ်ိဳ႔မိဘေတြက ေသရည္ေသရက္ေတြကုိေသာက္ ေလာင္းကစားေတြကုိ လုပ္နဲ႔ သားသမီးေတြက ၾကီးလာလုိ႔ရွိရင္ ေသရည္ေသရက္ေသာက္ဖုိ႔ ေလာင္းကစားဖုိ႔ သူစဥ္းစားေနတာပဲ။ ဒါလုပ္ရလိမ့္မယ္ ေအာက္ေမ့တာပဲ။ မိဘေတြက မေကာင္းတာလုပ္ရင္ သားသမီးေတြကလည္း မေကာင္းတာ ဖုိ႔ စဥ္းစားတယ္။ မိဘေတြက ေကာင္းတာလုပ္ရင္ သားသမီးေတြက သူလည္း ၾကီးရင္ ဒီလုိလုပ္ရမွာပဲလုိ႔ ေအာက္ေမ့တယ္။

သာသနာဘက္ကၾကည့္ရင္လည္း ဒီအတုိင္းပဲ။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္တဲ့ မေထရ္ၾကီးေတြက သီလအစရွိတဲ့ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတြနဲ႔ ျပည့္စုံေအာင္ ၾကိဳးၾကိဳးစားစား အားမထုတ္ဘူးဆုိရင္ တပည့္ေတြကလည္း ၾကိဳးၾကိဳးစားစားအားမထုတ္ဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မေထရ္ၾကီးေတြက လာဘ္လာဘပြားမ်ားေအာင္ ဘုန္းၾကီးေအာင္ အားထုတ္ရင္ တပည့္ေတြကလည္း ဒီလုိပဲ အားထုတ္ရတယ္ ေအာက္ေမ့မွာပဲ။ ၾကီးရင္သူတုိ႔ ဒီလုိလုပ္ရမယ္ပဲ ေအာက္ေမ့တယ္။ အဲဒီကနည္းလမ္းေတြ ယူတယ္။ ေျပာပုံဆုိပုံ ေဟာပုံေတြ ဘာလုပ္ရတယ္ ညာလုပ္ရတယ္ဆုိတာေတြ နည္းခုိးျပီးေတာ့ တပည့္လုပ္တဲ့သူေတြကလည္း ဒါပဲ လုိက္တာပဲ။ ဆရာလုပ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္က သီလသမာဓိပညာ ျပည့္စုံေအာင္ အားထုတ္ျပီးေတာ့ ေနတယ္။ ကုိယ္တုိင္လည္း အားထုတ္ သူမ်ားလည္း တုိက္တြန္းျပီးေတာ့ ေနေတာ့ တပည့္ေတြကလည္း ဒီလုိပဲလုိက္ျပီးေတာ့ က်င့္ရမယ္ဆုိတာ သိၾကတယ္။ အကုန္လုံးမဟုတ္ေတာင္မွ လုိက္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ရွိတာေပါ့ေလ။ လုိက္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ရွိပါတယ္။

အခုဟာကေတာ့ မေထရ္ၾကီးေတြက ေရွ႔သြားျပီးေတာ့ ေနေတာ့ တပည့္ေတြက အတုလုိက္လာတယ္။ အတုလုိက္လာေတာ့ တပည့္ေတြကလည္းပဲ ဆရာလုိပဲ အဘာ၀ိတကာယ (ကာယိေျႏၵေတြ မွာလည္း အခ်ိဳးမက်၊) အဘာ၀ိတသီလ-)(သီလမွာလည္း အခ်ိဳးမက်) ၊ သမာဓိပညာေတြမွာလည္း အခ်ိဳးမက်၊ ဒါေတြလည္း မပြားမ်ားဘူးတဲ့။ ပစၥည္းေလးပါး ေပါမ်ားေအာင္ ဘုန္းၾကီးေအာင္ သူတုိ႔လည္း ဒီလုိအားထုတ္တယ္။ ပဋိပတ္အက်င့္ေတြက်ေတာ့ ေလ်ာ့ေနတယ္တဲ့။ (သာဓနိက အက်င့္။ )မရေသးတဲ့တရား ရေအာင္၊ မသိေသးတဲ့တရား သိေအာင္၊ ဒီလုိအားထုတ္မႈလည္းပဲ သူတို႔မရွိဘူး။ အားမထုတ္ၾကဘူး။

ဤသုိ႔လွ်င္ သမထ၀ိပႆနာတရား၏ ပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ကုိယ္က်င့္တရား၏ ပ်က္ျခင္းေၾကာင့္၊ သံဃာေတာ္မ်ား ၀ိနည္းတရား၏ ပ်က္စီးျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

ဤဆုိခဲ့ျပီးေသာ အနာဂတ္ေဘးသည္ကား ငါးခုေျမာက္ျဖစ္ေသာ အနာဂတ္ေဘးတည္း။ ယခု ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္အခါ၌ မျဖစ္ေပၚေသး။ ေနာင္အခါကာလ၌ ျဖစ္ေပၚ၍ လာလတၱံ႔။ ေနာင္အခါကာလ၌ ျဖစ္ေပၚလတၱ႔ံေသာ အနာဂတ္ေဘးကို သိသင့္သိထုိက္၏။ ထိုအနာဂတ္ေဘးကုိ ပယ္ျခင္းငွာ အားထုတ္သင့္ အားထုတ္ထုိက္လွ၏။ ပယ္ေအာင္ အားထုတ္ထုိက္တယ္တဲ့။ အဲဒါဟာ ပဥၥမအနာဂတ္ေဘးပါပဲ။