အနာဂတ ဘယ ဟူသည္မွာ အနာဂတ္ေဘး ျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္ ဆုိသည္မွာ ဘုရားရွင္ထင္ရွား ရွိေတာ္ မူေသာေခတ္မွ အလြန္ပင္ ျဖစ္တယ္။သာသနာ အတြက္ အနာဂတ္ ေဘးၾကီးမ်ား က်ေရာက္ဆဲ က်ေရာက္လတၱံ့ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႔ တရားေတာ္ မ်ားမွ သင့္ေလ်ာ္ရာ အပိုင္းမ်ားကုိ ႏုတ္ယူျပီး သူေတာ္ေကာင္းမ်ားက ဦးစားေပး ေရးသား ေဟာၾကား ထားၾကပါတယ္။ ဒီထဲကမွ မဟာစည္ ဆရာေတာ္ဘုရားရဲ႔ အသံသြင္း တိပ္ေခြ အနာဂတဘယ သုတ္ တရားေတာ္ကုိ နည္းနည္းခ်င္း ေရးသားေဖာ္ျပပါမယ္။

စတုတၳအနာဂတ္ေဘး( မဟာစည္ဆရာေတာ္)

တရားေတြ ႏွလုံးသြင္း အားထုတ္ မထားသူ ဆုိလ်င္ တရားေတြ အေကာင္းအဆုိး မသိ.. မသိေတာ့ မဟုတ္တာေတြ သေဘာက် တယ္။ အခုေခတ္ အေနနဲ႔ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ၾကည့္ရင္ ဗုဒၶဘာသာ အျပင္ဘက္ကေန ေ၀ဖန္တဲ့ စာေတြ ဘာေတြ ရွိပါတယ္။ ဟုိစာေတြ ဒီစာေတြ ။ အဲဒီဟာေတြကုိ သိပ္ျပီးေတာ့ သေဘာက်ၾက တယ္...ေခတ္မီတယ္ ဆုိျပီးေတာ့ ... စာေတြကုိ သိပ္ျပီးေတာ့ လုိက္စားၾကတယ္။ ဟုိ၀ါဒ ဒီ၀ါဒေတြ သိပၸံပညာေတြ ဘာေတြ.. ဒါေတြကုိ ..သိပ္ျပီးေတာ့ လုိက္စားၾကတယ္..။ စီးပြားေရးအေန အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း အေနနဲ႔ေတာ့ မလႊဲသာ မေရွာင္သာရင္ေတာ့ လုိက္ရမွာေပါ့။ ဘာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ..တစ္ခ်ိဳ႔က တကယ့္ကုိ အႏွစ္သာရၾကီး ထင္ျပီးေတာ့ လုိက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြရွိတယ္.။ အဲဒါေတြကေတာ့ တယ္ေနရာမက်ဘူး။

ဘုရားေဟာတရား ေလးနက္တဲ့ တရားေတြကုိ နာေကာင္းတယ္ သင္ေကာင္းတယ္ မထင္ဘဲနဲ႔ မေလးနက္တဲ့ သာသနာပ ပုဂၢိဳလ္ေတြ စီရင္ေရးသား ေဟာေျပာထားတဲ့ တရားေတြ ၊ဘုရားေဟာမဟုတ္တဲ့ ဘုရားအလုိေတာ္နဲ႔ မညီညြတ္ဘဲနဲ႔ ေဟာေျပာေနၾကတဲ့ ေရးသားထားတဲ့ စာေတြ ေပေတြ တရားေတြ၊ အဲဒါေတြကုိ လူေတြ ရဟန္းေတြ အေလ့အလာမ်ား၊ ရုိေသေလးစားမွုေတြ မ်ား ျပီးေတာ့ ေနလာျပန္ေတာ့လည္း ဒါဟာ အနာဂတ္ေဘးၾကီး တစ္ခုပဲ။ ဒါအေရးၾကီးတယ္။ ခုေနခါမွာ ပုိျပီးေတာ့ အေရးၾကီးတယ္။ ေရွးကလည္း ရွိေတာ့ ရွိတာပဲ။သုိ႔ေပမဲ့ ေရွးက ဒီေလာက္မဟုတ္ဘူး။ မၾကာခင္က ၊ နွစ္ေပါင္း ေလးငါးေျခာက္ဆယ္ ေလာက္က စျပီးေတာ့ ဒီဘက္မွာ ပုိျပီးေတာ့ ဆုိးလာတယ္။ ဒီဥစၥာေတြက.. သာျပီးေတာ့ ဆုိးလာတယ္။ ေဘးက ၾကီးလာတယ္။ အေရးၾကီးပါတယ္။

အဲဒါေတြကုိလည္း ပယ္ႏုိင္ေအာင္ အားထုတ္ရမယ္တဲ့။ အားထုတ္ေတာ့ မိမိကုိယ္တုိင္က ဘာ၀ိတကာယ ျဖစ္ေအာင္လုိ႔ က်င့္ ၊ဘာ၀ိတ သီလျဖစ္ေအာင္ သီလ ရုိရုိေသေသ က်င့္။ ဘာ၀ိတ စိတၱ၊ ဘာ၀ိတ ပညာ ျဖစ္ေအာင္ ျဖစ္ေအာင္ သမထ ဘာ၀နာ၊ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာ တတ္ႏုိင္သမွ် အားထုတ္။

အဲဒီလုိ အားထုတ္သြားလုိ႔ ရွိရင္ ကုိယ္လည္းပဲ တရားေကာင္း တရားမွန္ေတြကုိ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တယ္။ ေ၀ဖန္ႏုိင္တယ္။ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္တယ္.။ ကုိယ္ကလည္းပဲ ကုိယ့္တပည့္ေတြကုိ တရားေကာင္း တရားမွန္ေတြကုိ ေဟာေျပာ ျပသႏုိင္တယ္။ ကုိယ့္တပည့္ေတြ ကလည္း တရားေကာင္း တရားမွန္ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ျပီးေတာ့ နာတတ္တယ္။ ယူတတ္တယ္။ သင္တတ္တယ္။ ေလ့လာတတ္တယ္ ။ သူတုိ႔ကလည္း တဆင့္ ေဟာေျပာျပီးေတာ့ သြားႏုိင္တယ္။ အဲဒီလုိ အက်ိဳးမ်ား ျပီးေတာ့ သြားပါတယ္။ ဒီ စတုတၱအနာဂတ္ေဘး ကုိလည္း ပယ္ျပီးသားျဖစ္သြားပါတယ္။

မဟာစည္ဆရာေတာ္( အနာဂတဘယ သုတ္)