မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရား၏ အနာဂတဘယ သုတ္ တရားေတာ္ အသံသြင္းေခြမွ တတိယ အနာဂတ္ေဘးႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အပုိင္းကုိ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ ဤအပုိင္းမွာ အေရးၾကီးသည္။

အနာဂတ ဘယ ဟူသည္မွာ အနာဂတ္ေဘး ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္ ဆုိသည္မွာ ဘုရားရွင္ထင္ရွား ရွိေတာ္ မူေသာေခတ္မွ အလြန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရား ထင္ရွားရွိေတာ္ မူေသာေခတ္၌ မူ မျဖစ္ေပၚေသး။ ေနာက္ကာလ မ်ား၌ ျဖစ္ေပၚပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ မ်က္ေမွာက္ကာလ ရွိ ျဖစ္ေပၚဆဲ ျဖစ္ေပၚခဲ့ ျဖစ္ေပၚလတၱံ့ေဘးၾကီးမ်ား ကုိဆုိလုိသည္။ ေဘးဟူသည္မွာ သာသနာေတာ္၏ ေဘးလည္းမည္၏။ သတၱ၀ါတုိ႔၏ ေဘးလည္း ျဖစ္သည္။

အႏၲရာယ္ တစ္ခုခု က်ေရာက္မည္ကုိ တင္ၾကိဳသိထားပါက ၾကိဳတင္ကာကြယ္မွု လုပ္ထားႏုိင္သျဖင့္ ေရွာင္တန္သမွ် ေရွာင္ႏုိင္သည္။ ယခုလည္း အနာဂတ္ေဘးမ်ားကုိ ၾကဳံေတြ႔ပါက ထုိေဘးမ်ား အေၾကင္း သုတ ပညာ ရွိသူ မ်ားသည္ သက္သာတန္ သ၍ သက္သာႏုိင္မည္ကုိ ရည္ရြယ္၍ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပပါသည္။ ဤတတိယ ေဘးကား မေလ်ာ္ကန္ေသာ တရားဓမၼ ဒႆန ေဆြးေႏြးမွုမ်ားကုိ ဆုိလုိပါသည္။

***"ကာယ ဘာ၀နာတုိ႔၊ သီလဘာ၀နာတုိ႔၊ စိတၱဘာ၀နာတုိ႔၊ ပညာဘာ၀နာတုိ႔ အဲဒါေတြနဲ႔ မျပည့္စုံဘဲနဲ႔ အဘိဓမၼာ ကထာ( အဘိဓမၼာ ကထာဆုိတာက ဒီေနရာမွာ အ႒ကထာက ဖြင့္ထားတာကေတာ့ ဥတၱမကထာ လုိ႔ေခၚတဲ့ ျမတ္တဲ့ တရားေတြ သမထ ၀ိပႆနာ တရားေတြကုိ ေျပာတာတဲ့။) သမထနဲ႔ စပ္ ၀ိပႆနာ နဲ႔စပ္ျပီးေတာ့ သကာလ တရားစကားေတြ ေျပာတာ။ ေ၀ဒလႅ ကထာ ဆုိတာကေတာ့ မဟာေ၀ဒလႅ တုိ႔ စူဠေ၀ဒလႅ တုိ႔မွာပါတဲ့ ဥာဏ္ပညာ နဲ႔ ပီတိပါေမာဇၨ ေတြျဖစ္ျပီးေတာ့ အေမးအေျဖ လုပ္ရတဲ့ တရားေဆြးေႏြးရတဲ့ တရားစကားေတြပါပဲ။ ေျပာၾကတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကုိယ္က ဒီသမာဓိ၊ပညာ ေတြကို ေလ့လာ ပြားမ်ားထားတာ မဟုတ္တဲ့ အခါက်ေတာ့ စိတ္ကူးနဲ႔ သူက ေျပာရမွာကုိး။ ကိုယ္မသိတာေတြ ကိုယ္မႏုိင္တာေတြ ထင္ရာျမင္ရာ ေလွ်ာက္ျပီးေတာ့ ေျပာတဲ့ အခါက်ေတာ့ လြဲတာမွားတာ ေတြလည္း ရွိကုန္မွာေပါ့။ သူမ်ားေတြလည္း အထင္အျမင္ လြဲတာေတြ ရွိသြားဦးမယ္။ သူမ်ားေတြကုိ ကုိယ္က မမွန္ပါဘဲလ်က္ သူမ်ားမွန္ေနတာေတြကုိ အမွားထင္ျပီးေတာ့ အဲဒီလုိ ရွူတ္ခ်ျပီးေျပာတာေတြလည္း ရွိလိမ့္မယ္။ သူမ်ားေတြကုိ ပစ္ပယ္ျပီး ေျပာတာ လည္းရွိလိမ့္မယ္။ ကုိယ္က ပြားမ်ား ေလ့လာထားတာ မဟုတ္ေတာ့ ကုိယ္မႏုိင္တဲ့ ဥစၥာဆုိေတာ့ ေျပာလုိ႔ရွိရင္ ကုိယ္က အႏုိင္ရေအာင္ဆုိျပီး တစ္ခါတည္းေျပာေတာ့ အဲဒီမွာ သူမ်ားေတြကုိ ရွူတ္ခ်၊ တရားအမွန္ေတြကို အမွားလုပ္၊ အမွားေတြကုိ အမွန္လုပ္ မဟုတ္တာေတြ ေလွ်ာက္ေျပာမိ အဲဒါေတြ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္တဲ့။

အဲဒါကုိ အႏၶဓမၼေတြတဲ့။ မည္းညစ္ေသာ တရားေတြ။ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ တရားစကားေတြလည္း ေျပာလိမ့္မယ္တဲ့။ မိမိလာဘ္လာဘ ရေအာင္ ဘုန္းၾကီးေအာင္ စသည္ေပါ့ေလ။ ဒီလုိဟာေတြ။ အဲဒါေတြနဲ႔ပဲ ေျပာပါလိမ့္မယ္တဲ့။ ေျပာေပမဲ့လုိ႔လည္း သူက မသိဘူးတဲ့။ ကုိယ့္ဥစၥာကုိယ္ လမ္းမွားေနမွန္းဘာမွန္း မသိဘဲ ရွိလိမ့္မယ္တဲ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ တရားဆုိတာ အားထုတ္မထားလုိ႔ရွိရင္ တယ္မသိဘူး။ တရားအားထုတ္ မထားရင္ ကုိယ့္မွာ ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ ေတြ မေကာင္းတာေတြ ျဖစ္ေနတာကုိ မေကာင္းမွန္း တယ္ မသိဘူး။ တရားႏွလုံးသြင္း အားထုတ္ျပီးထားတဲ့ အခါက်ေတာ့ အစထဲက စိတ္သႏၲန္ ေတြက သိမ္ေမြ႔နူးညံ့ျပီးေတာ့ ေနေတာ့ မေကာင္းတဲ့ တရား ၀င္လာရင္ အင္မတန္သိတာပဲ။ ေလာဘ ျဖစ္လာတာ သိတယ္။ ေဒါသ ျဖစ္လာတာ သိတယ္။ ကုိယ့္ ရုိးရုိးေလး အတြက္ ငဲ့ျပီးေတာ့ ေျပာမိ ဆုိမိတာေလးေတြ သိတယ္။ သူတစ္ပါးေတြကုိ မရုိမေသ ေျပာမိတာေတြ ကုိယ္လြဲမွားသြားတာေလးေတြ အင္မတန္သိတာပဲ။ အင္မတန္ ထင္ထင္ရွားရွား သိတယ္။ ခ်ိဳ႔ယြင္းသြားလုိ႔ရွိရင္ ခ်ိဳ႔ယြင္းသြားမွန္း သိပ္သိတယ္။ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါ ႏွုတ္ခ်ိဳ႔ယြင္း သြားလုိ႔ ေျပာမိသြားရင္ ေနာက္ဆက္ျပီးေတာ့ မေျပာဘူး။ မွားသြားျပီဆုိရင္။ ထိန္းသိမ္းတယ္။ တရားႏွလုံးသြင္း အားထုတ္မွု မရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ ထိန္းသိမ္းတဲ့ နည္းလည္း သူ႔ရွိတာမွ မဟုတ္ဘဲ။ ရွိတာမဟုတ္တဲ့ အခါက်ေတာ့ နင္းကန္ျပီးေတာ့ေျပာ သူမ်ားေတြကုိ ခ်ိဳးဖဲ့ေျပာ သူမ်ားဟုတ္တာေတြကုိ မဟုတ္တာလုပ္ျပီး တရားမွန္ေတြ တရားမွားလုပ္ျပီး သကာလေျပာ မိမိဘုန္းၾကီးေအာင္ လာဘ္လာဘ ေပါမ်ားေအာင္ သူမ်ားေတြ အထင္အျမင္ၾကီးေအာင္ ေလွ်ာက္ျပီး သကာလေျပာ ဒါေတြလုပ္ေတာ့ သူ႔ဥစၥာ မေကာင္းတာေတြ လုပ္ေနတာပဲ. မည္းညစ္တဲ့ အကုသုိလ္တရားေတြ သူ႔ကုိ၀င္ေနတာ ဒါေပမဲ့လုိ႔ သူမသိဘူးတဲ့။ အဲဒါဟာ သမထ ၀ိပႆနာ ကုိယ္က်င့္တရား ေတြပ်က္လုိ႔ ေစာင့္စည္းတဲ့ ၀ိနည္းက်င့္၀တ္ေတြ။ ၀ိနည္း က်င့္၀တ္ေတြ ပ်က္ေတာ့ကုိ သမထ ၀ိပႆနာ တရားေတြ ပ်က္သြားတာ။ ဒါဟာ အနာဂတ္ ေဘးတစ္ခုပါပဲ။ တတိယ အနာဂတ္ေဘး တဲ့။ အဲဒါ မပ်က္ေအာင္ ေစာင့္စည္းရမယ္။ လုိပါတယ္။"***

အဂၤလိပ္စကားပုံ၌ Little knowledge is dangerous. ဟူ၍ ရွိသည္။ ေလာကနီတိ ဆရာကလည္း အပၸပေညာ မဟာသေကာ အပၸပူေရာ ဃေ႗ာေခါေဘ (ညံ့လြန္းလ်င္လည္း အႏၲရာယ္မရွိ။ ေတာ္လြန္းရင္လည္း အႏၲရာယ္မရွိ။ မညံ့တည့ံ(၀ါ) မက်က္ တက်က္ သာ အႏၲရာယ္ ရွိတယ္) ဟူ၍ ဆုိသည္။

အျခားအနာဂတ္ ေဘးမ်ားကုိလည္း ထုိက္သင့္သလုိ တင္ျပေပးသြားပါမည္။ သုတ ပညာ တုိးပြားၾကပါေစ။